Syndic

Voor een rendabel beheer van uw vastgoed laat u zich best bijstaan door een specialist. Iemand die de regels van het spel door en door kent en u van start tot finish helpt. Een specialist zoals Immo-wereld.

Als professioneel syndicus koppelt Immo-wereld een grondige kennis van gebouwen aan een degelijke beheerskennis en mensenkennis. Respect voor de wetgeving en correct handelen in vertrouwen vormen de basis van de beheersopdracht voor een syndicus.

Immo-wereld zoekt als goede huisvader steeds de beste oplossing in het duurzaam belang van de mede-eigenaars en van het gebouw zelf dat immers nog verschillende generaties mee moet gaan.

Jouw zorgen zijn onze zorgen!

Je eigendom is bij ons altijd in goede handen. Wij zorgen voor zowel het technisch, administratief en financieel beheer van je gebouw. Je kan rekenen op een snelle service en dat 7 op 7 en 24 op 24.


Offerte aanvraag Messenger

Contacteer nu uw syndicus op

089 20 89 89

Of per mail op
syndicus@immo-wereld.be

ALGEMEEN BEHEER

De algemene vergadering van de vereniging van Mede-eigenaars duidt een syndicus aan. Hij staat in voor het beheer van de “gemeenschappelijke delen”. Hij is het uitvoerend orgaan van de VME. De activiteiten van beheer is onder meer wettelijk voorbehouden aan de erkende vastgoedmakelaars-beheerders, die onderwerpen zijn aan de toezichthoudende autoriteit van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

ADMINISTRATIEF BEHEER

De syndicus voert het administratief beheer conform de wettelijke opdrachten, zoals alle briefwisseling met mede-eigenaars, bewoners en derden uit naam van de VME. Een professionele syndicus is hiervoor de geschikte persoon. In ons administratief beheer is transparantie van groot belang en wij betrekken de eigenaars dan ook zo goed mogelijk bij onze taken d.m.v. een goede communicatie.

FINANCIEEL BEHEER

De syndicus beheer de inkomsten en de uitgaven en betaalt de facturen. De syndicus is verplicht een begroting op te maken, provisies op te vragen, achterstallen in de vorderen en de kosten om te slaan de individuele eigenaars enz. De syndicus beheert de rekeningen van het werk- en het reservekapitaal. De syndicus dient hierin zeer nauwkeurig te werk te gaan. Immo-wereld beschikt over de nodige software om de boekhouding correct en transparant uit te voeren.

TECHNISCH BEHEER

De syndicus zorgt voor de onderhouds- en herstellingswerken. Hij neemt alle bewarende maatregelen, en stelt daden van voorlopig beheer. Wanneer er dringende werken moeten worden uitgevoerd, is het vanzelfsprekend dat de syndicus niet de goedkeuring van de AV moeten afwachten. Door een goed technisch beheert zorgt de syndicus ervoor dat de waarde van de individuele kavels steeds mee evolueert en dit ten voordele van alle mede-eigenaars.