Syndicus

Wat is en doet een syndicus?

De syndicus is de vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars. Het klassieke voorbeeld is dit van een appartementsgebouw. De syndicus is ofwel één van mede-eigenaars, ofwel een professioneel erkend kantoor. Hij voert de beslissingen van de algemene vergaderingen uit en voert het algemene beheer van het gebouw.

Tot zijn taken behoren o.a:

  • Het organiseren en leiden van een jaarlijkse algemene vergadering
  • Het opvragen en incasseren van (voorschot) bedragen bij de mede-eigenaars
  • Het voorbereiden en opvolgen van werken
  • Het voeren van de boekhouding en beheer van de financiën, ....

De beroepsactiviteit van syndicus is een deelberoep van vastgoedmakelaar, en dus beschermd en gereglementeerd, indien de aangestelde syndicus geen mede-eigenaar is.

Terug naar onze diensten